Duurzame verantwoordelijkheid past in onze filosofie

DVO/kwaliteitszorg
DVO staat voor duurzaam verantwoord ondernemen. DVO gaat hand in hand met Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze aspecten zijn de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij.
Waren we in het verleden nog vooral bezig met bewustwording rondom duurzaamheid, nu is het tijd voor actie geworden.
Wij zien regelmatig dat duurzaamheid enkel gebruikt word als marketingtool. Voor ons is dit niet voldoende, laat staan het uitgangspunt.
Wij zijn van mening dat duurzaamheid nu tastbaar gemaakt moet worden om onze wereld weer te herstellen. Dit genereert op termijn ook weer een betere leefomgeving voor de mensen op aarde.

Een wijze die in onze ogen past in tastbare verduurzaming is het ‘Cradle2Cradle’ principe. Als projectinrichting zijn wij een onmisbare schakel om de cirkel van dit principe te sluiten.
In samenwerking met leveranciers als Desso en Forbo (beide organisaties hebben de bedrijfsactiviteiten aangepast aan het Cradle to Cradle principe) kunnen wij producten en diensten leveren volgens dit principe.
De meeste producten van Desso en het Marmoleum van Forbo dragen al een Cradle to Cradle Silver certificaat.

Kwaliteit gaat verder dan het product

Binnen ons assortiment worden enkel producten gevoerd die van projectkwaliteit zijn. Dit betekent dat de producten minimaal bestand moeten zijn tegen licht commercieel gebruik tot zwaar industrieel gebruik.

Kwaliteit voeren wij door in de gehele organisatie:

 • management en communicatie
 • producten
 • installatie
 • nazorg

Door een platte organisatiestructuur hanteren wij korte communicatiekanalen. Per project heeft u als opdrachtgever naast de projectleider contact met één enkel persoon van kantoor. Dit voorkomt irritatie en miscommunicatie.
Door onze flexibiliteit en snelheid zijn wij in staat projecten op een wijze uit te voeren die past bij de wensen van de klant.

Een product is slechts een halffabrikaat. Voor een optimaal resultaat is de installatie minstens zo belangrijk. Hier hebben onze installatiemedewerkers dan ook een scherp oog voor. Door jarenlange kennis en ervaring zijn zij in staat ieder product juist te installeren. Hierdoor is de opdrachtgever verzekert van het beste resultaat voor de gedane investering.

De nazorg is voor ons net zo belangrijk als het ontvangen van een opdracht. Klachten worden op een correcte wijze afgehandeld en daarnaast bieden wij diensten voor een optimaal behoud van het betreffende product.

Cradle to Cradle gaat verder dan duurzaamheid

Producten met een Cradle to Cradle certificaat zijn ontwikkeld op een wijze dat deze producten in de toekomst 100% hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zal het veel minder nodig zijn om grondstoffen te onttrekken uit ons milieu. Als de levensduur van een product is afgelopen zal deze door de installateur (Lutterman Projectinrichting) worden verwijderd en worden teruggezonden naar de desbetreffende leverancier. Daar is men in staat de producten tot grondstoffen te ontleden en deze grondstoffen opnieuw op te nemen in de productie. De nieuwe producten kunnen dan opnieuw verkocht en geïnstalleerd (Lutterman Projectinrichting) worden.

People, planet, profit en Cradle to Cradle

People: daadwerkelijk bijdragen aan een betere leefomgeving
Planet: door het milieu minder te belasten (afname ontrekken grondstoffen) krijgt de aarde de kans zichzelf te herstellen.
Profit: op termijn levert dit een winst op het vlak van milieu en economie.
Bij de Cradle to Cradle gedachte gaat het niet om het minder slecht doen, maar om het echt beter doen.

Nu tastbaar maken

Kiezen voor Cradle to Cradle producten en een organisatie welke dit op de Cradle to Cradle wijze installeert zorgt ervoor dat u als opdrachtgever duurzaamheid wezenlijk tastbaar maakt binnen uw organisatie.
Wij kunnen desgewenst certificaten leveren op dit gebied.

Wenst u meer informatie met betrekking tot duurzaamheid en Cradle to Cradle? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u alles vertellen over dit onderwerp.

Onze opdrachtgevers

Gemeenten en andere overheidsinstanties

Wij werken o.a. voor

 • Gemeente Haarlem
 • Rijkswaterstaat
 • Rechtbank Haarlem

Zorginstellingen

Wij werken o.a. voor

 • Het Spaarne Gasthuis
 • Zorgstichting SHDH
 • Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Onderwijs

Wij werken o.a. voor

 • Hogeschool INHolland
 • Scholenstichting St. Bavo
 • Scholenstichting de la Salle

Commerciële bedrijven

Wij werken o.a. voor

 • Teva Pharmachemie
 • Hal Allergy
 • Aanemingsbedrijf BAM

Woningcorporaties

Wij werken o.a. voor

 • Ymere
 • Stadgenoot