Eurocol 311 Topcoat (BetonDesign)

Eurocol

Eurocol 311 Topcoat (BetonDesign)  – Twee componenten afwerklaag voor projectmatige toepassingen
Twee componenten aflak voor BetonDesign vloeren en wanden. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het afwerken van Eurocol BetonDesign in zwaar projectmatige toepassingen. De zeer harde afwerklaag zorgt voor een goed behoud van het systeem bij zwaar projectmatig gebruik. Dit product zal in twee lagen worden aangebracht.

Basis  : 2 componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie gebaseerde lak. Component A : B 83 : 17.
Kleur  : Component A: Transparant. Component B: Troebel.
Consistentie  : Dun vloeibaar.


Dit product is leverbaar in blikken van 2,5 en 10 kilogram.

Productvoordelen:
• Mooie zijdematte uitstraling
• VOS-emissievrij
• Watergedragen
• Eenvoudig te verwerken
• Zeer goed UV bestendig
• Zeer goed chemicaliën bestendig
• Bestand tegen rubber (o.a. warme autobanden)
• Lage krasgevoeligheid
• Zeer goede hechting
• Geur neutraal

Toepassing:
Voor het aanbrengen van een projectmatige aflaklaag in minimaal twee lagen als eindafwerking op een BetonDesign vloer of wand.

Opslag  : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 – 25 ⁰ C).
Gereedschap  : Lakroller type: epoxyroller of 2 componenten Nylonroller 13 mm of kwast.
Verwerkingstijd  : 60 minuten (bij 20° C en een RV van 60%).
Droogtijd*  : Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20° C. Volledig Uitgehard na 7 dagen bij 20° C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Houdbaarheid  : 6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger  : Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
50-75 g/m² per laag.

Ondergrond:
De 305 BetonDesign wand of vloer dient aangebracht en geschuurd te zijn conform de stappen in de
gebruiksaanwijzing. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend
droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.

Gebruiksaanwijzing:
Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10° – 23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° – max. 23° C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 – 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

Gebruiksaanwijzing:

• Voeg de verharder (component B) volledig toe aan de basis (component A). Vervolgens het mengsel minimaal 3 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Hierna overgieten in een schone lege verpakking en nogmaals goed mengen. De mixer moet zijn voorzien van een kuntsstoflaag of coating.
• Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
• Dit laksysteem in minimaal 2 lagen opbrengen met behulp van een epoxyroller of 2 componenten
Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden
aangebracht. Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richting uit te rollen.
• Nadat de eerste laklaag 311 TopCoat is aangebracht kan, na een droogtijd van minimaal 12 uur maar
uiterlijk binnen 48 uur, de tweede laklaag 311 TopCoat worden aangebracht. Na 48 uur dient de eerste
laag vooraf geschuurd te worden met een gaasje grofte 100 of 120 en vervolgens goed stofvrij te
worden gezogen. De droogtijd is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20° C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
• Na minimaal 7 dagen is de toplaag volledig mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
• Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken
toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
• Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
• Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6)-pentamethyl)-4-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw BetonDesign vloer mooi te houden:

• BetonDesign onderhouden door regelmatig te reinigen met PH-neutrale reinigingsmiddelen.
Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
• Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree
• Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij
eventuele beschadigingen.
• Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Offerte aanvragen Staal aanvragen Meer informatie